Obowiązujące przepisy

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

Co to jest RODO?

RODO  (ang.GDPR)  to  inaczej  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest CITY TAXI ARTUR WASSIELEWSKI  TAXI  24  (NIP 852-162-77-11) z siedzibą  w Szczecinie(71-450)  przy ul. Fryderyka Chopina 49 (dalej „My”, „City Taxi” lub „Korporacja Taxi”).

Jak skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Dane kontaktowe:

adres e-mail:rodo@citytaxi.szczecin.pl,

adres pocztowy: CITY TAXI ARTUR WASSIELEWSKI TAXI 24, ul. Fryderyka Chopina 49,

71-450 Szczecin,

numer kontaktowy: 91 812 9999.

W jakim celu wykorzystujemy dane?

Przetwarzamy dane ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, dotyczącej realizacji zleconych Usług Przewozu Osób oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu City Taxi.

Dane wykorzystywane są  w celu:

•    umożliwienia świadczenia usług polegających na pośrednictwie, czyli na przekazaniu przez Korporację Taxi kierowcom taksówek informacji o lokalizacji zleconych Usług Przewozu Osób,

•    wykonania ciążących na City Taxi obowiązków prawnych,

•    wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

•    ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

•    tworzenia zestawień, analiz, statystyk wyłącznie na wewnętrzny użytek City Taxi.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO.

Które dane wykorzystujemy?

Dane, które wykorzystujemy to: numer telefonu, z którego zlecona została Usługa Przewozu Osób, oraz dane o lokalizacji w chwili rozpoczęcia, zakończenia oraz w czasie trwania Usługi Przewozu Osób – dotyczy to zarówno zleceń telefonicznych, jak i internetowych, wykonanych poprzez Aplikację City Taxi. Dane te będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania wskazanych celów, maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

Jeżeli zlecenia Usługi Przewozu Osób realizowane są na podstawie umów z podmiotami je zlecającymi, wykorzystujemy także dane wymagane przepisami prawa do realizacji celów podatkowych i rachunkowych. Dane te przechowywane są przez administratora przez okres regulowany przepisami prawa, niezbędny do wykonania ciążących na City Taxi obowiązków prawnych.

Rozmowy telefoniczne, dotyczące obsługi zleceń Usług Przewozu Osób, są nagrywane w celu poprawy jakości usług oraz ustalenia i dochodzenia  roszczeń. Nagrania  te  będą  przechowywane

w czasie niezbędnym do zrealizowania wskazanych celów, maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

Zgoda na przetwarzanie danych

Przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych jest niezbędne, aby móc podjąć działania na Twoje żądanie, zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a następnie wyświadczyć  Ci usługę. Zamawiając telefonicznie lub drogą internetową Usługę Przewozu Osób zlecasz jej wykonanie,

a tym samym  dobrowolnie podajesz numer telefonu i dane o lokalizacji. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać  podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Jakie prawa Ci przysługują?

Gwarantujemy spełnienie następujących  praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas  danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy dane osobowe?

W wyniku wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, świadczenia usług oraz dochodzenia roszczeń dane osobowe zlecających są udostępniane podmiotom przetwarzającym, współpracującym z administratorem.

Przepisy: